Nasi prawnicy:

 

Adwokat Jolanta Wolff

Jolanta Wolff

Adwokat Jolanta Wolff - specjalista z zakresu prawa karnego, należąca do ścisłej czołówki warszawskiej palestry. Kilka lat temu tygodnik "Przegląd" uznał adw. Jolantę Wolff za przedstawicielkę "wybitnej dwunastki" warszawskich karnistów.
Adwokaci współpracujący z adw. Jolantą Wolff oraz aplikanci pod jej patronatem odnoszą znakomite wyniki przede wszystkim w sprawach karnych, ale także w sprawach cywilnych z zakresu prawa spadkowego rodzinnego i rzeczowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat Karolina Wolff-Leśnodorska

Karolina
Wolff-Leśnodorska

Adwokat Karolina Wolff-Leśnodorska - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację adwokacką odbyła w warszawskiej Izbie Adwokackiej. W Kancelarii pracuje od 10 lat. Kontynuuje sprawy przejęte po swoim ojcu Grzegorzu Wolffie - nieocenionym specjaliście z prawa administracyjnego, ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, a także sprawy cudzoziemców.
Od 2014 roku członek European Criminal Bar Association oraz członek Komisji do spraw Współpracy z Zagranicą przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Skrzymowska

Marta Skrzymowska

Adwokat Marta Skrzymowska - Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację odbyła w warszawskiej Izbie Adwokackiej, pod patronatem adw. Jolanty Wolff, wybitnego specjalisty z zakresu prawa karnego. Egzamin adwokacki zdała z wyróżnieniem. Zajmuje się przede wszystkim sprawami karnymi, występuje jako obrońca, ale także jako pełnomocnik pokrzywdzonych.

Współpracowała z Fundacją, zajmującą się pomocą osobom skazanym. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy i prawa cywilnego.

 

 

 

 

 

 

Wiktor Antosik

Jacek Łukowicz

Adwokat Jacek Łukowicz - Specjalista z dziedziny prawa cywilnego oraz gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikołaj Mrowiec

Mikołaj Mrowiec

Adwokat Mikołaj Mrowiec - Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii, prawa autorskiego i własności przemysłowej oraz prawa gospodarczego.