Nasi prawnicy:

 

Aleksandra Walkiewicz

Aleksandra Walkiewicz

Aleksandra Walkiewicz - Adwokat
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Aplikację adwokacką ukończyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie pod patronatem adw. Jolanty Wolff. Współpracuje z Kancelarią od 2011 roku.
W latach 2009 - 2010 studentka Uniwersytetu w Saragossie.
W latach 2010 - 2011 odbywała praktyki w Kancelarii Adwokackiej Navarro & Lima Abogados S.L. w Saragossie. Aleksandra w 2013 roku ukończyła studia podyplomowe z prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Aleksandra biegle włada językiem angielskim i hiszpańskim.

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Sapiński

Jakub Sapiński

Jakub Sapiński - Adwokat
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jakub ukończył również studia podyplomowe z prawa podatkowego na swej macierzystej uczelni oraz studia podyplomowe z prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Padło

Barbara Padło

Barbara Padło - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Barbara ukończyła aplikacje adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie karnym, administracyjnym i socjologii prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Kaczmarek

Maciej Kaczmarek

Aplikant adwokacki Maciej Kaczmarek - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie aplikant adwokacki wpisany na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie pod patronatem adw. Jolanty Wolff - wybitnego specjalisty z zakresu prawa karnego. Z Kancelarią Wolff & Partnerzy współpracuje od 2013 roku, uzyskując niezbędną i profesjonalną wiedzę od specjalistów z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego.
Zainteresowania Macieja skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień z prawa karnego materialnego i procesowego.

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Kuczowicz

Katarzyna Kuczowicz

Katarzyna Kuczowicz - Adwokat - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Katarzyna ukończyła aplikacje adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, jest także doktorantką na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Z Kancelarią współpracuje od 2014 roku.
W latach 2011 - 2012 studentka Ankara Üniversitesi w Turcji. W okresie I - VI 2014 roku asystentka krajowa, a później akredytowana w biurze posła do Parlament Europejski w Brukseli i Strasburgu. Od XI 2012 - II 2013 asystentka dyrektora działu marketingowego i adwokata zajmującego się prawem rodzinnym w kancelarii prawnej DBS LAW Ltd./Claim Today Solicitors w Birmingham.
Katarzyna biegle posługuje się językiem angielskim zarówno w mowie jak i piśmie.

 

 

 

Edyta Kargol

Edyta Kargol

Kierownik Biura Edyta Kargol - Absolwentka Katolickiego Uniwesytetu Lubelskiego.
Od 2015 r. kieruje biurem Kancelarii oraz odpowiada za organizację pracy całego zespołu.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach warszawskich.